Kritik mot jämställdhetsarbete inom högre utbildning

SR P1 27 mars 2020..

I boken Genusdoktrinen ifrågasätts arbetet med jämställdhet och genus på universitet och högskolor.

Författarna Anna-Karin Wyndhamn och Ivar Arpi hävdar att det arbetet leder till en politisering av universiteten.

Böcker