405 Om utmanande konst med Mårten Arndtzén

Allt du velat veta 3 januari 2023.

Lars Vilks rondellhund är kanske det tydligaste exemplet de senaste åren på konst som skapat upprördhet. Men den ifrågasättande och utmanande konsten har en lång historia, något som Fritte talar om med veckans gäst, konstkritikern och experten Mårten Arndtzén. Han är aktuell med boken ”Konsten är vi” som bland annat diskuterar hur institutioner och museer tagit emot rondellhunden. Eller kanske snarare inte tagit emot.

Böcker