Essäsamlingen Grinden i Dachau berör på djupet

Kyrkans tidning 9 februari 2024.

Hatet mot judarna – antisemitismen – delar Björn Wiman upp i tre olika former. Den första kallar han den traditionella antisemitismen. Den består av påhittade exempel på judarnas grymhet och ­paradexemplet är att de skulle ha dödat Jesus. Den sortens antisemitism är kanske lättast att hitta på sociala medier.

Böcker