Moving Naturalism Forward

I oktober samlades några av de mest renommerade förespråkarna för en naturalistisk världsbild till ett tredagars gruppsamtal kallat ”Moving Naturalism Forward” Deltagare var: Sean Carroll, Jerry Coyne, Richard Dawkins, Terrence Deacon, Simon DeDeo, Daniel Dennett, Owen Flanagan, Rebecca Goldstein, Janna Levin, Jennifer Ouellette, David Poeppel, Massimo Pigliucci, Nicholas Pritzker, Alex Rosenberg, Don Ross, and Steven Weinberg.

Detta finns samlat som videomaterial på Internet, ca 15 timmar (!) långt. För den som verkligen vill förkovra sig i dessa avancerade filosofiska frågor, fundamentet för en naturalistisk verklighetsuppfattning, så är detta fantastiskt material: Moving Naturalism Forward  http://preposterousuniverse.com/naturalism2012/

1. Introduktion av deltagarna
2. Fortsatt introduktion och ”Vad är verkligt?”
3. Emergens och reduktionism
4. Emergens och reduktionism (fortsättning)
5. Moralens väsen
6. Begreppet ”Mening”
7. Fri vilja och medvetandet
8. Fri vilja och medvetandet (fortsättning)
9. Filosofi och naturvetenskap
10. Avslutande tankar