Aftonbladet recenserar ”En svensk tiger”

Aftonbladet 25 januari 2016.

”Det är en sorglig bok. Nio namngivna personers öden beskrivs. De har det gemensamt att de varit kritiska mot polisens arbetssätt och därefter mött repressalier från sina överordnade.”

Böcker