Äktenskapet mellan etik och religion leder till mycket lidande

Äktenskapet mellan etik och religion leder än idag till mycket lidande. Det går att hitta rättesnören för sitt liv på annat håll, skriver Birgitta Forsman, vetenskapsteoretiker och docent i forskningsetik, här i en artikel i Sydsvenska dagbladet.