”Aktivism oförenligt med nyhetsförmedling”

Dagens Media 29 september 2021.

Nyhetsförmedlingen ska inte ta hänsyn till vem som gynnas eller drabbas – och den ska hålla sig långt borta från aktivism, menar bokaktuella Erik Fichtelius. Samtidigt ser han flera färska exempel på när det brustit: ”Mediernas egen hållning här måste vara extremt tydlig”.

Böcker