Alla behövs i totalförsvaret

Lottapodden 2 februari 2023.

Jenny Deschamps-Berger jobbar på Försvarshögskolan med krisberedskap och totalförsvar. Ämnet försvarsvilja har lyfts en hel del under förra året sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Jenny lyfter att det handlar om att vi har insikt om att våra demokratiska fri- och rättigheter är hotade och att vi har viljan att försvara dem. Vi behöver prata om vilket pris vi är villiga att betala för att försvara våra demokratiska rättigheter, inte bara som land utan även som individer.

Böcker