Ambitiös bok om monster

Opulens 20 januari 2022.

”Han förklarar det så bra. Om våra erfarenheter (av skräck, kropp, gräns och monster) höjs till en egen teoretisk nivå, då kan vi från denna höjd både blicka framåt och bakåt. Och därifrån, utifrån de begrepp vi använder har vi verktyg att se vårt ämne i ett större sammanhang.”

Lis Lovén har läst Bo Erikssons ”Monstermanifestet”.

Böcker