Ambivalensen som otidsenlig livshållning

Respons Mars 2022.

När Johan Heltne ville skildra en våldtäktsanklagelse i vilken mannens skuld inte var självklar slog lärare och elever på Biskops Arnö och sedermera förlaget Natur & Kultur bakut. Men så småningom upptäckte Heltne att dessa småpåvar och deras fotfolk har begränsad makt. Det går utmärkt att skriva efter sitt eget huvud, vilket han gjort på ett glasklart och avklarnat sätt i sin nya berättelse.

Böcker