Andreas Ekström intervjuar Peter Singer i Sydsvenskan

Sydsvenska Dagbladet 3 april 2009.

Jag är ingen sträng moralist, säger Peter Singer. Däremot ser han sig själv som en man som sätter krävande krävande moraliska nivåer. Han vet hur man kan utrota fattigdomen – om du är beredd att hjälpa till. Andreas Ekström har mött Peter Singer.