Andrev Walden: Vi behöver en skapelsemyt för den upplysta människan

Dagens Nyheter.

Andrev Walden om Berättelsen om allt i Dagens Nyheter. ”Alla kulturer tycks ha behov av en skapelseberättelse. Men vad för vi som är skeptiskt till religiösa myter? Jag tror att mitt eget intresse för kosmologi bottnar i en längtan efter en gripande, men vetenskapligt förankrad ramberättelse, skriver Andrev Walden.”

Böcker