Anne Ramberg slår sig inte till ro

Dagens Nyheter 23 augusti 2022.

Ett djupt engagemang för demokratifrågor går som en röd tråd genom Anne Rambergs liv. ”Man måste bjuda motstånd när samhällsutvecklingen går åt fel håll”, säger den före detta generalsekreteraren i Advokatsamfundet.

Böcker