Annika Borg om debatten kring ”Min Jihad”

”Hanna Gadban ställer sig genom sin bok in i raden av kvinnor och män som banat väg för uppbrott och uppgörelser med religionens och traditionens makt över individen” skriver prästen Annika Borg i Sydsvenska Dagbladet den 17 juli.

Böcker