Annika Borg: Tyst polis löser inga brott

Ledartext i Barometern av Annika Borg: ”Boken är en svidande uppgörelse med olika polisledningars ideologiska nepotism, med hur misshushållningen med kompetent personal och starka individer systematiseras samt visar hur siffror friseras och avsteg från lagar görs.”

Böcker