Antropologen som fick skallar på hjärnan

Svenska Dagbladet 25 april 2019.

Torgny Nordin i Svenska Dagbladet. ”Gustaf Retzius framställs inte sällan som en förgrundsgestalt för den svenska rasbiologin, men i själva verket påpekade han i sina studier av kranier och hjärnor att inga rasistiska slutsatser var möjliga att dra. I en ny bok nyanserar bilden av en av 1800-talets mest hyllade – och hatade – vetenskapsmän.”

Böcker