Använd relevanta effekter för att avgöra läkemedelsnytta

Peter Höglund, Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin skriver i Läkartidningen.

En omdiskuterad fråga är i vad mån den rättsliga regleringen av vård och forskning tillåter behandlingar som inte behöver uppfylla vare sig kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet eller de krav som gäller för regelrätt forskning. Det tycks t ex vara en relativt utbredd uppfattning att oprövade behandlingar är tillåtna när beprövade behandlingar saknas.