Är detta en männens kultursjukdom?

Svd 6 juni 2022.

Männens frånvaro i debatter kopplade till känslor, familjeliv och relationer diskuteras sedan en tid tillbaka på kultursidorna. Tystnaden speglar en oroande strömning i samtiden.

Böcker