Är Gud nödvändig för moralen?

”Kan vi verkligen vara goda utan Gud?” Yale-filosofen Dr Shelly Kagan försvarar idén om gudlös moral i en debatt med Dr Craig som ifrågasätter grunden för många åsikter som hålls i dag.