Är vi kloka nog för genteknik?

De etiska frågorna kring gentekniken diskuteras för lite, tycker Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och sak- kunnig inom Statens medicinsk-etiska råd. Han varnar för att ett rasbiologiskt tänkande kan uppstå bakvägen. Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet.