Arvet av ett trauma

Läkartidningen 10 januari 2024.

Går effekterna av kollektiv traumatisering i arv? Med utgångspunkt från sin egen släkthistoria utforskar distriktsläkaren Klaus Stein detta. Stein, som är verksam i Arvika, föddes 1967 i Köln. När hans egen förankring i sig själv sviktar efter en extrem arbetsbörda, tvingas han granska sin släkthistoria. Resultatet har blivit boken »Det vi aldrig talade om«.

Böcker