Åsa Wikforss: Inte självklart att tacka ja till Svenska Akademien

P4 Extra 2019-12-18.

Hon för en kamp mot alternativ fakta och desinformation. Och den 20 december blir Åsa Wikforss ny ledamot i Svenska Akademien.

Åsa Wikforss är språkfilosof, professor i teoretisk filosofi och ny medlem i Svenska Akademien där hon efterträder Sara Danius stol.

Hon brinner för att bekämpa desinformation och har skrivit en bok som heter Alternativ fakta som kommer att delas ut till gymnasieelever.

– Vi är så oerhört sårbara för desinformation. Och den utnyttjas på ett effektivt sätt just nu i sociala medier. Faran är att man får en så skev världsbild att det demokratiska samhället hamnar i fara.

I intervjun berättar Åsa Wikforss också om hur det känns att bli ny ledamot i Svenska Akademien och hur hon tänkte när hon fick förfrågan att gå med.