Åsa Wikforss invald i Svenska Akademien

Dagens Nyheter 2019-05-10.

”Det är klart att det är spännande, men jag tänkte igenom det noga eftersom jag håller på med andra saker samtidigt – jag är forskare framför allt. Men jag kände att det går. Akademien har rötter i upplysningsfilosofin och har uppdraget att samla in, bevara och sprida kunskap, och det är en tradition som jag hör till. ”