Ateismen växer i USA

Ateismen är på framåtmarsch i USA och det är framförallt ungdomarna som numera kryssar i ”icke-troende”-rutan. Men fortfarande är det många som inte vågar ”komma ut” på grund av stigmatiseringen eller risken att bli bortvald hos till exempel arbetsgivarna.