Ateister om religion, vetenskap och moral (The Point)

Kan vi bevisa att det inte finns någon Gud? Är det vettigt att sätta likhetstecken mellan religion och vetenskap? Har teister monopol på moral eller är sekulär moral överlägsen? Gjorde Richard Dawkins rätt i att påpeka de religiösa övertygelsen hos den republikanska presidentkandidaten Mitt Romney? Cara Santa Maria (Huffingtonpost.com) leder veckans panel på ”The Point” för att diskutera dessa frågor och mer med Michael Shermer (Utgivare – Skeptic Magazine), Sean Carroll (teoretisk fysiker – Caltech), och Edward Falzon (författare till ”Being Gay Is Disgusting”).