”Att hjälpa varandra blev ett sätt att försöka överleva”

Dagens Nyheter 19 april 2016.

Daniel Rye hölls som gisslan och torterades av Islamiska staten under mer än ett år innan han släpptes mot lösen. Fem medfångar blev kvar och avrättades kort därefter inför världens ögon.

Nu utkommer en bok om hans tid i fångenskapen.

Böcker