”Att läkare förespråkar homeopati är förbluffande”

”Att en läkare i svensk hälso- och sjukvård ska använda sin läkarroll för att förespråka homeopati, eller någon som helst annan ovetenskaplig humbug, är för oss helt oacceptabelt.” Det skriver Anna Starbrink och Birgitta Rydberg på Aftonbladet Debatt, och fortsätter med att i skarpa ordalag kritisera högsta förvaltningsdomstolens beslut att fria en läkare som ordinerat sina patienter homeopatika jämte sedvanlig behandling.