Äventyrlig historik över magnifikt medvetande

Läs den spännande artikeln om Daniel Dennett och hans nya bok from Bacteria to Bach av Nicklas Lundblad, SVD.