Bättre stöd till sektbarn

Sekter bryter mot de mänskliga rättigheterna på en rad punkter anser Noomi Lappalainen och Erik Engkvist, som företräder föreningen Hjälpkällan. I dagens SvD Brännpunkt skriver de om hur barn som lämnar eller blir uteslutna ur sekter behöver samhällets stöd, ett stöd som i dagsläget ofta är bristfälligt.