Belief in God: Prohibitive or Liberating

Denna diskussion hölls på Australian National University, ANU, Canberra i April 2012. Samtalets rubrik är Belief in God: Prohibitive or Liberating och utifrån detta diskuterar Dr Lawrence Krauss och Uthman Badar relaterade frågor.

Är tron ​​på Gud rationell eller irrationell? Vilken roll bör religionen spela i våra privata och offentliga liv? Är vetenskap tillräckligt för att göra religionen överflödig? Är vägen framåt för mänskligheten en återgång till Gud eller slutförandet av den moderna sekulariseringen?