Bengt Brüldes bok är inget för oss som söker argumenterande närstrider

Sydsvenskan 15 april 2022.

”Rättvisa” fungerar främst som översiktsverk, skriver Nina Björk.

Böcker