Biologistuderande förkastar evolutionsteorin

Steve Jones skriver i brittiska tidningen Telegraph om hur religiösa biologi- och medicinstuderande förkastar evolutionsteorin, trots att den utgör ”biologins grammatik”. Utan evolutionsteorin är en djupare förståelse för människokroppen och vår plats i världen inte möjlig.