Bokafton: I vetandets gränsmarker

Anders Jeffner, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, präst.

Samtalsledare: Ulf Jonsson, jesuitpater och chefredaktör för kulturtidskriften

Signum, professor i religionsfilosofi, Newmaninstitutet.

Böcker