Bokrean – miljöbov eller demokratisk bokfest

Aftonbladet 20 februari 2023.

En viktig bokfest för kunder och butiker eller en ”koldioxidbomb”. Vissa
beskriver bokrean som det senare men från bokhandelns företrädare kommer hårt mothugg.

Böcker