Bokutdrag: Kort om spelteori

Spelets regler

Vad handlar spelteori om?

Min fru hade rest bort över dagen till en trevlig konferens i Toscana, när tre unga kvinnor bjöd mig till deras bord för lunch. När jag slagit mig ner sade en av dem med förförisk röst: »Lär oss hur kärlekens spel fungerar«, men det visade sig att de bara ville veta hur de skulle förhålla sig till sina italienska pojkvänner. Jag menar fortfarande att de gjorde fel som inte följde mina strategiska rekommendationer, men de hade helt rätt när de tog för givet att uppvaktning är ett av många spel som vi ägnar oss åt i verkliga livet.

Chaufförer som manövrerar i tät trafik spelar ett bilkörningsspel. Personer som pressar priser på eBay spelar ett auktionsspel. Ett företag och en fackförening som förhandlar om nästa års löner spelar ett budgivningsspel. När konkurrerande kandidater formulerar sina valplattformar spelar de ett politiskt spel. När föreståndaren för en livsmedelsaffär avgör dagens pris på cornflakes spelar han ett ekonomiskt spel. Människor spelar kort sagt ett spel varje gång de interagerar med varandra.

Marcus Antonius och Cleopatra ägnade sig åt uppvaktningsspelet i stor skala. Bill Gates skapade en enorm förmögenhet genom att spela mjukvaruspelet. Adolf Hitler och Josef

Stalin ägnade sig åt ett spel som dödade en betydande andel av världens befolkning. Under Kubakrisen spelade Chrusjtjov och Kennedy ett spel som hade kunnat ta död på oss alla.

Med tanke på spelteorins breda tillämpning skulle den ha varit rena universalmedlet om den alltid hade kunnat förutsäga hur människor agerar i det sociala umgängets många olika spel. Men spelteorin kan inte lösa världens alla problem, eftersom den bara fungerar när människor spelar rationellt. Den kan alltså inte förutsäga hur kärlekskranka ungdomar som Romeo och Julia kommer att bete sig, eller galningar som Hitler och Stalin. Människor beter sig emellertid inte alltid irrationellt och därför är det inte bortkastad tid att studera vad som händer när de gnuggar sina grå. De flesta av oss försöker åtminstone att använda våra pengar på ett förnuftigt sätt – och för det mesta klarar vi det någorlunda väl, annars skulle ekonomisk teori överhuvudtaget inte fungera.

Inte ens när människor agerar utan att ha tänkt efter, följer det nödvändigtvis att de beter sig irrationellt. Spelteori har haft en del anmärkningsvärda framgångar med att förklara beteendet hos spindlar och fiskar, som inte någon av dem kan påstås tänka särskilt djupt. Den sortens tanklösa djur visar sig bete sig som om de vore rationella, eftersom de konkurrenter vars gener programmerades för irrationellt beteende nu är utdöda. På liknande sätt drivs inte alla företag av stora tänkare, men marknaden är ofta lika hänsynslös som naturen när det gäller att eliminera dem som är mindre lämpade.

Fungerar spelteorin?

Trots dess teoretiska framgångar brukade praktiskt lagda affärsmän avfärda spelteorin som bara ytterligare en meningslös gren av samhällsvetenskapen. De ändrade sig emellertid nästan över en natt när den amerikanska regeringen bestämde sig för att auktionera ut användningsrätterna för olika radiofrekvenser till mobiltelefoner.

När det inte fanns några etablerade experter som stod i vägen, visade sig spelteoretikernas råd vara avgörande för hur reglerna som styrde auktionsspelet skulle se ut. Resultatet blev att de amerikanska skattebetalarna gjorde en vinst på tjugo miljarder dollar – mer än dubbelt så mycket som de ursprungliga beräkningarna hade förutsagt. Vid en senare, brittisk telekomauktion, för vilken jag var ansvarig, gjordes en ännu större vinst. Vi tjänade totalt 35 miljarder dollar på en enda auktion. Ett resultat var att Newsweek beskrev mig som den skamlösa, pokerspelande ekonomen som förstörde telekombranschen!

Det visade sig dock att telekombranschen inte alls hade förstörts. Inte heller är det skamlöst att tvinga telekomindustrins välgödda aktörer att betala ett pris de uppfattar som skäligt för sina licenser – framför allt inte om pengarna används till sjukhus för dem som inte har råd med privat vård. Vad poker beträffar är det minst tjugo år sedan jag spelade för större insatser än korvören. Det enda Newsweek fick rätt i var att spelteori verkligen fungerar när den tillämpas på människor som vet vad de sysslar med. Den fungerar inte bara i ekonomiska sammanhang, utan även inom evolutionsbiologin och politisk vetenskap.

Böcker