Briljanta grubblerier från dödsbädden

Smålandsposten 18 mars 2014.

Den lilla skriften […] är ett slags fri och osentimental essä om döden som idé, begrepp och erfarenhet. Associativ, lärd och briljant, som alltid när Hitchens för ordet, men där han också gläntar på dörren mot mer dystra existentiella grubblerier inför döden.

Böcker