Charles Darwin blev inte klok på kvinnorna

Svenska Dagbladet 14 maj 2017.

Han tog inte avstånd från synen på kvinnan som underlägsen mannen – tvärtom försåg han den rentav med ett slags vetenskapligt stöd. En ny bok belyser den märkliga kontrasten mellan Darwins teoretiska inställning och hans respektfulla och täta kontakter med kvinnor i sitt yrkes- och privatliv.