Craig Venter om att skapa syntetiskt liv

Craig Venter är biokemist, känd för sin ledande roll i det projekt som gick ut på att kartlägga det mänskliga genomet (HUGO). År 2010 skapade hans labb det första syntetiska livet, och satte därmed den sista spiken i kistan på den hypotes påstod att ”livskraft” var den mystiska energi som fick våra kroppar att fungera.