CRISPR: en upptäckt som kan förändra världen

Alla forskare vill upptäcka något som förändrar världen, få är förunnat att göra det. När forskarna förstod hur deras resultat om ”Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats” (CRISPR) och ”CRISPR Associated System number 9” (CAS9) skulle kunna användas för att på ett effektivt och riktat sätt ändra i levande cellers arvsanlag anade de att det var något mycket stort på spåren, men det sätt som forskningen om CRISPR/Cas9 utvecklats de senaste åren har överträffat alla förväntningar.

Välkomna till Fri Tankes samtalskväll om detta måndag den 15 maj!