Påstandar om sekteriske tilstandar på myteomspunne forfattarskule har skapt debatt. Då Karl Ove Knausgård gjesta skriveutdanninga Biskops-Arnö, uttalte han seg opposisjonelt mot dei estetiske og etiske ideala som visstnok finst på skulen.