Dagbladets ledare om Vladislav Savic och spelmissbruk

”Våra makthavare förblindas, menar Savic, av de sköna intäkterna och ser inte det mänskliga lidande som följer i dess spår.”