David Chalmers om medvetandet

David Chalmers är verksam vid Australian National University. Hans arbete har fokuserat huvudsakligen på medvetandefilosofi. Finns medvetandet? Innebär det att själen finns? Chalmers menar att det är en svårare fråga än vad vi ofta tror.