De som står upp mot gängen behöver stöd

Expressen 25 oktober 2020.

Går det att dra några slutsatser från böckerna om Sveriges gängkrig?

Per Wirtén hittar flera lösningar på ett svårt och komplext problem.

Böcker