Debatt: De med psykisk ohälsa behöver vårt stöd

Svenska Dagbladet 12 maj 2014.

Länderna i Norden är internationellt ­kända som humana, jämställda och med en omfattande välfärds­sektor. Verklig­heten är dock att det fortfarande finns grupper som lämnas utanför välfärden, skriver Pufendorf-gruppen, där Lone Frank ingår.

Böcker