”Demokrati i gungning”

Hanna Gadban i SvD: ”I svensk offentlighet uttrycks det en stor upprördhet över rasism och över ideologier som inte bygger på människors lika värde. Det är därför obegripligt varför snarlik upprördhet riktas mot just de aktörer som uttrycker oro över den växande, djupt antidemokratiska och sekteristiska religiösa radikalism som inte ser människors lika värde utan tvärtom klassar människor utifrån deras religiösa övertygelser.”