Demokrati och anpasslighet

Lena Andersson skriver om anpassligheten i det offentliga samtalsrummet. Läs hela krönikan i Dagens Nyheter.