Den mystiska placeboeffekten

Psykologen Nicholas Humphrey utforskar en av medicinens mest mystiska fenomen, placeboeffekten.
Läs även Humphreys artikel Triumfbågar och nattvard som ”placebo i stort” i Sans 2014:1. Här kan du köpa Sans.