Den ofrivilliga apartheidstaten Sverige

Axess 14 juli 2022.

”Utanförskapsområdena gör ett samhällsmisslyckande tydligt. Avståndet mellan de lyckosamma och de utsatta är inte bara materiellt utan berör alla domäner. Denna skillnad är inte lagstadgad, men är en konsekvens av politiska beslut. Hur hamnade vi här – i det segregerade Sverige?”

Böcker