”Dessa svåra men viktiga ­frågor utvecklas på ett mycket fascinerande sätt av Warraich”

SvD 20 mars 2018.

– Ingemar Engström, läkare, professor och sakkunnig i statens medicinsk-etiska råd, har skrivit en artikel om ”Den moderna döden” för SvD

”Människor i dag är sannolikt mer rädda för döden än ­någonsin. Den tekniska utvecklingen inom sjukvården har medfört fantastiska möjligheter till överlevnad, men sam­tidigt medfört nya och svåra etiska frågor om till ­exempel vilka värden som står på spel och vem som ska bestämma över desamma. I centrum för dessa frågor står det faktum att våra önskningar skiftar kring hur vi vill att den sista ­resan ska forma sig. Dessa svåra men viktiga ­frågor utvecklas på ett mycket fascinerande sätt av Warraich. Historiska beskrivningar varvas med biomedicinska och etiska resonemang och illustreras med en rad konkreta exempel från hans egna erfarenheter som läkare.”

 

Böcker