Det är hög tid att diskutera den goda moderna döden

Dagens Samhälle 2 mars 2018.

Göran Hermerén, seniorprofessor i medicinsk etik på Lunds universitet, skriver om ”Den moderna döden” i tidningen Dagens Samhälle. Boken är skriven av Haider Warraich, lektor i kardiologi vid Duke University Medical Center, och är översatt av den svenska författaren PC Jersild.

”I en klar och välskriven efterskrift till Warraichs bok tar PC Jersild upp en viktig aspekt som har att göra med makt. Vem ska bestämma hur jag vill ha min sista tid? Läkaren, anhöriga, Läkarförbundet, Socialstyrelsen – eller jag själv? Det senare är ju för de flesta det uppenbara svaret. Detta har, som Jersild inte försummar att påpeka, också konsekvenser för den pågående debatten i Sverige om den ovan nämnda Oregonmodellen. Han menar att fler kunskapsöversikter inte behövs. Nu är det dags att ägna sig åt den etiska problematik som denna modell aktualisera.”

 

 

Böcker